Praktijk

Praktijk Gouden Aarde

Individuele begeleiding voor een gezond en gelukkig leven

In de praktijk van de Gouden Aarde kun je terecht voor persoonlijke ontwikkelings- en levensvraagstukken. Onze therapeuten zijn er in gespecialiseerd om mensen op een laagdrempelige, aardse en doortastende manier inzichten te geven in deze vraagstukken. Soms zijn mensen geholpen met de informatie die ze verkrijgen, soms helpen de concrete handvatten die meegegeven worden om zaken anders aan te pakken of anders naar ervaringen te kijken.

Mentale vraagstukken

De achtergrond van de praktijk is om mensen te ondersteunen in hun groei- en leerprocessen. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij de mens en zijn/haar vragen centraal stellen, waarbij wij gebruik kunnen maken van kosmische/spirituele ondersteuning. Deze instrumenten gebruiken wij om concreter, gerichter en vooral ook aards mensen door vraagstukken, leerprocessen en moeilijke periodes heen te helpen. We werken niet alleen vanuit mediumschap, maar gebruiken bijvoorbeeld ook coachingsgesprekken, Bach Bloesems, Reiki behandelingen, Aura readingen, regressie, edelstenen en healing om onze cliënten zo goed en concreet mogelijk te helpen.

 

Lichaamlijke/fysieke vraagstukken

Het verkrijgen en het behouden van een gezonde balans tussen lichaam en geest is de sleutel tot een gelukkig en evenwichtig leven. De geest vertalen wij als datgene wat in de regel niet zo makkelijk met het blote oog waargenomen kan worden, maar wat wel bij jou hoort: de aura en de chakras. De aura, chakras en het fysieke lichaam werken nauw met elkaar samen. Wij hanteren het uitgangspunt dat de aura via het lichaam signalen afgeeft om jou te helpen bij het inzichelijk maken van levenslessen, het oplossen van patronen of het dichter bij jezelf terecht komen. Signalen kunnen zich op verschillende manieren laten zien, bijvoorbeeld als emoties, stress, burnout, verkoudheid, migraine, rugklachten en tal van andere lichaamlijke ongemakken en ziekten. Deze signalen geven je echter de kans om anders naar ervaringen en situaties te kijken. De Welzijnscoaches ondersteunen je om anders te leren kijken naar de signalen van het lichaam en geven concrete handvatten om anders met situaties om te gaan, met als doel zowel fysiek als geestelijk gezonder te zijn en gelukkig te worden!

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, heb je een specifieke vraag of een verzoek? Neem dan gerust contact met ons op!

Copyright @ 2016 Gouden Aarde. Alle rechten voorbehouden.